A.

 • Cet ouvrage est une réédition numérique d'un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d'origine.

 • Behandelaren in de GGZ worden in toenemende mate geconfronteerd met mensen met antisociale problematiek. Dit praktijkboek geeft handvatten voor de behandeling van mensen met antisociaal gedrag voortkomend uit persoonlijkheidsproblematiek. De handvatten zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en best practices. Het boek is bedoeld voor psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkenden en (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen werkzaam binnen de reguliere en forensische GGZ.  

  Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe de behandelaar kan omgaan met specifieke behandelsituaties en hulpvragen als agressie, middelengebruik en suïcidaliteit. Daarnaast beschrijft het boek methodes om cliënten en hun sociale omgeving te helpen het antisociale gedrag te veranderen of er beter mee om te gaan. Ook wordt er aandacht besteed aan de emoties die deze cliënten oproepen bij behandelaren en aan de vraag hoe behandelaren hier effectief mee om kunnen gaan.  
  Het eerste deel beschrijft argumenten voor en tegen het behandelen van mensen met antisociaal gedrag of antisociale persoonlijkheidsproblematiek. Daarna worden de mogelijkheden van het doen van diagnostiek en risicotaxatie binnen de reguliere GGZ beschreven en wordt stilgestaan bij het belang van de therapeutische relatie. Vervolgens worden theorieën en technieken beschreven om de doelgroep te motiveren voor behandeling.  
  In het tweede deel staan de meer specifieke problematieken van de doelgroep centraal, zoals het voorkomen en behandelen van agressie, omgaan met verslavingsproblematiek en suïcidaliteit. Het derde deel beschrijft specifieke behandelmethodieken, waaronder Dialectische gedragstherapie, de forensische variant van Schemagerichte therapie, Farmacotherapie, Systeemtherapie en een meer outreachende benadering. 
  Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek is geschreven onder redactie van Dr. Madeleine Rijckmans, Dr. Arno van Dam en Dr. Wies van den Bosch. Zij werken alle drie als behandelaar in de klinische (forensische) praktijk en doen wetenschappelijk onderzoek. Ook zijn ze lid van het internationaal Podium Antisociaal Gedrag van waaruit ze proberen de behandelpraktijk voor deze doelgroep te verbeteren. 

 • Tussen hoop en vrees is een aangrijpend verhaal over de laatste levensfase van kankerpatiënten. In Nederland sterven per jaar 40.000 mensen aan kanker. In dit boek wordt beschreven wat zij meemaken.Anne-Mei The liep vijf jaar mee op een afdeling longoncologie in een academisch ziekenhuis en volgde patiënten vanaf het moment waarop ze te horen kregen ongeneeslijk ziek te zijn tot hun overlijden. Zij maakt ons deelgenoot van de gesprekken tussen arts en patiënt. Het besluit om te worden behandeld. De hoop op genezing. Hoe patiënten en dierbaren elkaar ontzien. Het contact tussen medepatiënten. En het voorbereiden op het nabije levenseinde.De rode draad door het boek is in hoeverre artsen patiënten de medische waarheid wel of niet moeten zeggen: een vraag die ons allen aangaat.Tussen hoop en vrees is de publieksuitgave van The's proefschrift.

 • Dit boek laat zien hoe neuropsychologische problematiek kan interfereren bij psychotherapeutische  behandeling. Door hier meer op te focussen, kun je effectiever behandelen en misdiagnostiek voorkomen.

  Het beschrijft welke problemen je kan tegenkomen bij de behandeling, en welke kennis van neuropsychologische stoornissen nodig is bij aanvang en tijdens de behandeling. Tevens biedt het boek praktische handvatten voor de behandeling in de klinische praktijk.

  De rol van neuropsychologie in de psychotherapie is opgebouwd uit drie delen. Het algemene gedeelte gaat over de relatie tussen psychotherapie en neurowetenschappen, over kwetsbaarheid en veerkracht en over ontwikkelingsneuropsychologische perspectieven. In het tweede praktijkgericht deel komen de meest voorkomende psychische en psychiatrische problemen aan de orde, zoals depressie, chronische vermoeidheid, posttraumatisch stressstoornissen,  ADHD en somatische symptoomstoornissen. Ook leest u over de mogelijke inzet van E-health bij de behandeling van deze patiënten. Deel drie, het tweede praktijkgerichte deel, richt zich op de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (NAH), zoals de identiteit na een NAH, beperkte cognitieve stoornissen, emotionele problemen en gesprekstherapie na hersenletsel. Daarnaast komt ook de mogelijke inzet van E-health bij behandeling van NAH aan de orde.

  Het boek richt zich op psychologen, psychotherapeuten en psychiaters werkzaam in de ggz. Het boek is eveneens goed bruikbaar binnen de diverse ggz-opleidingen. 

 • j In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de meest voorkomende vorm van - constructieve chirurgie van neus en aangezicht, de diagnostiek en chirur- sche behandeling van huidtumoren. Naast het behoud van de functionaliteit van de diverse structuren in het gezicht, speelt daarbij ook het esthetische aspect een belangrijke rol. 2 Diagnose: huidtumoren in het aangezicht j Zoals alle tumoren zijn ook de huidtumoren onder te verdelen in benigne en maligne tumoren. Goedaardige huidtumoren worden frequent gezien door huisartsen. Het vermogen om de juiste diagnose te stellen en om benigne tumoren te onderscheiden van maligne laesies, is een belangrijke vaard- heid voor alle huisartsen. De diagnose wordt meestal gesteld op basis van de anamnese en het uiterlijk aspect van de laesie. Elke laesie waarvan de di- nose desondanks onzeker is, moet worden gebiopteerd voor histopatho- gisch onderzoek. Voor een volledige beschrijving van benigne huidtumoren wordt u verwezen naar de daarvoor bestemde literatuur. Verwijzing naar een dermatoloog is ge¨?ndiceerd als de diagnose niet met voldoende zekerheid gesteld kan worden of de behandeling buiten het bereik van de eigen va- digheden valt. Het basaalcelcarcinoom (BCC), het plaveiselcelcarcinoom (PCC), en het melanoom vormen samen het merendeel (99%) van de maligne huidtumoren in het hoofd-halsgebied. In de afgelopen decennia is de prevalentie van maligne huidtumoren schrikbarend toegenomen. Dit is met name het - volg van langdurige en overmatige expositie aan zonlicht in het verleden. Ook de komende decennia is nog een forse stijging te verwachten.

 • Psychopathologie gaat over gedrag dat afwijkend, gestoord, abnormaal en ook wel gewoon gek wordt genoemd. De auteurs zoeken in dit boek uit hoe het komt dat gedragsstoornissen ontstaan en waarom ze blijven bestaan. Belangrijk daarbij is, hoe we het gedrag kunnen stoppen of verminderen. Experimenteel onderzoek levert kennis op waarmee je deze vragen kunt beantwoorden. Dit onderzoek heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Daardoor is onze kennis van mechanismen die deze stoornissen in stand houden, veroorzaken of reduceren, sterk toegenomen.U als lezer wordt deelgenoot gemaakt van de spannende experimenten die ons leren waarom een stoornis bestaat. En omdat experimentele psychopathologie zo spannend is, leest dit boek als een detective. Met een open einde, want wetenschap is nooit af.

 • Artsen in de eerste lijn krijgen in hun werk steeds vaker te maken met patiënten met urologische klachten. Nederland vergrijst en veel urologische problemen komen vooral voor bij ouderen, maar ook therapeutische mogelijkheden bij seksuele disfunctie geven vaak aanleiding tot consultatie in de eerste lijn. Dit vooral voor huisartsen en verpleeghuisartsen geschreven boek heeft onder andere als doel informatie te geven over urologische zorg en technieken om patienten zo goed mogelijk te behandelen en te informeren. Het boek is zeer praktisch van opzet met veel praktijkvoorbeelden en illustraties. Urologie is opgebouwd uit vier delen; een algemeen deel, een deel over diagnostische methoden, een klachtgericht deel en een deel over behandeltechnieken. Urologie is een kwaliteitshandboek dat tot stand is gekomen door nauwe samenwerking tussen huisartsen en urologen.

 • Étienne Garcin a sélectionné une dizaine d'anecdotes, mythes ou images piochés au coeur des oeuvres des plus grands philosophes pour les décrypter et nous permettre de les comprendre. Le bout de cire de Descartes, le pont de Bergson, le garçon de café de Sartre ou la tique de Deleuze sont autant de récits qui méritent d'être contés : ils nous permettent de réfléchir sur la condition humaine et le monde qui nous entoure.
  Cette BD associe rigueur de la pensée et narration ludique. Accessible, elle permet d'entrer facilement dans le jeu de la réflexion philosophique. Car la philosophie parle avant tout des questionnements de tous les jours...

 •   À l'été 67, une jeune fille disparaît dans les épaisses forêts entourant Boundary Pond, un lac des confins du Québec rebaptisé Bondrée par un trappeur mort depuis longtemps. Elle est retrouvée morte. On veut croire à un accident, lorsqu'une deuxième adolescente disparaît à son tour... 
  « Le thriller littéraire existe, Andrée Michaud en est la preuve. Créatrice d'ambiance exceptionnelle, elle joue avec la langue, les mots et les consonances dans ce huis clos chaud et humide où une foule de personnages se battent avec leurs démons. » La Presse, Québec. Prix du Gouverneur général du Canada.

 • L'humanité a colonisé le système solaire. Jim Holden est second sur un transport de glace qui effectue la navette entre les anneaux de Saturne et les stations installées dans la Ceinture d'Astéroïdes. Quand il croise la route du Scopuli, un appareil à l'abandon, il se retrouve en possession d'un secret bien encombrant. Un secret pour lequel certains sont prêts à tuer. De son côté, l'inspecteur Miller recherche une jeune femme. Quand l'enquête le mène au Scopuli et à Holden, Miller comprend que cette jeune femme est peut-être la réponse à tout. S'il ne découvre pas rapidement qui a abandonné ce vaisseau, et pourquoi, le conflit latent entre le gouvernement de la Terre et les Rebelles risque de se réveiller. Avec ce premier volume de la série "Expanse", James S. A. Corey signe "un space opera à tomber à la renverse" (George R. R. Martin).

 • Une autre guerre ; histoire et nature du terrorisme Nouv.

  Le terrorisme radical est une guerre, mais une autre forme de guerre. En s'attaquant à un nombre limité de personnes - faute de moyens -, les terroristes cherchent à exercer un impact psychologique sur une cible bien plus large - communautés, organisations ou nations. Pour John A. Lynn, dont la finesse d'analyse de l'histoire de la guerre est mondialement reconnue, le terrorisme est ainsi une forme de violence qui compte sur l'effet paralysant de la peur.  Pour le comprendre, l'auteur retrace dans ce livre, aussi accessible qu'original, l'évolution du terrorisme depuis deux siècles, exposant ses constantes et ses contrastes, dans toutes ses composantes, du terrorisme d'État au terrorisme islamiste, en passant par le narcoterrorisme, le terrorisme ethno-nationaliste, le terrorisme marxiste ou encore celui pratiqué par les suprémacistes. Ce faisant, Lynn contextualise cette violence et fait valoir qu'une connaissance de son histoire permet d'en comprendre la nature, et donc d'aider à évaluer plus précisément les menaces afin d'élaborer des réponses éclairées.
  Traduit de l'anglais (États-Unis) par Antoine Bourguilleau.

 • Une révolution en cours depuis des générations a commencé dans le feu. Elle finira dans le sang. La Flotte libre - un groupe de Ceinturiens versé dans le trafic de vaisseaux militaires - a fait subir des revers à la Terre et mène une violente campagne de piraterie au sein des planètes extérieures contre les vaisseaux colons. James Holden et son équipage connaissent les forces et les faiblesses de cette armée mieux que personne. Dépassés en nombre et sous-armés, les restes des anciennes forces politiques font appel au Rossinante pour mener la mission de la dernière chance. Le sixième volet d'un cycle devenu une célèbre série télévisée.

 • L'essor des intelligences artificielles réactualise une prophétie lancinante : avec le remplacement des êtres humains par les machines, le travail serait appelé à disparaître. Si certains s'en alarment, d'autres voient dans la " disruption numérique " une promesse d'émancipation fondée sur la participation, l'ouverture et le partage.
  Les coulisses de ce théâtre de marionnettes (sans fils) donnent cependant à voir un tout autre spectacle. Celui des usagers qui alimentent gratuitement les réseaux sociaux de données personnelles et de contenus créatifs monnayés par les géants du Web. Celui des prestataires des start-ups de l'économie collaborative, dont le quotidien connecté consiste moins à conduire des véhicules ou à assister des personnes qu'à produire des flux d'informations sur leur smartphone. Celui des microtravailleurs rivés à leurs écrans qui, à domicile ou depuis des " fermes à clic ", propulsent la viralité des marques, filtrent les images pornographiques et violentes ou saisissent à la chaîne des fragments de textes pour faire fonctionner des logiciels de traduction automatique.
  En dissipant l'illusion de l'automation intelligente, Antonio Casilli fait apparaître la réalité du digital labor : l'exploitation des petites mains de l'intelligence " artificielle ", ces myriades de tâcherons du clic soumis au management algorithmique de plateformes en passe de reconfigurer et de précariser le travail humain.
  Antonio A. Casilli est sociologue, enseignant-chercheur à Télécom ParisTech et chercheur associé au LACI-IIAC de l'EHESS. Il a notamment publié Les Liaisons numériques (Seuil, 2010) et, avec Dominique Cardon, Qu'est-ce que le digital labor ? (INA, 2015).
  Postface de Dominique Méda

 •   À la suite des événements sur Ilus, le Rossinante se retrouve temporairement immobilisé et son équipage se dissémine aux quatre coins du système solaire. Dans le même temps, de curieuses affaires de vaisseaux disparus et de matériel volé font surface. Chacun de leur côté, Holden, Alex, Amos et Naomi vont alors devoir affronter leur passé et tenter de déjouer un vaste complot qui pourrait bien mener à l'avènement d'un nouvel ordre intergalactique.

 • Sur Ganymède, devenue grenier à blé pour les Planètes extérieures, un sergent des Marines de Mars assiste au massacre de sa section d'élite par un supersoldat monstrueux. Sur Terre, une personnalité politique de haut rang s'évertue à éviter un conflit interplanétaire. Sur Vénus, la protomolécule extraterrestre a investi la planète entière, menaçant de propager l'indicible dans tout le système solaire. Et à bord du Rossinante, James Holden accepte d'aider un scientifique de Ganymède à la recherche de sa fillette enlevée. Ils l'ignorent, mais l'avenir de l'humanité tout entière pourrait bien dépendre de la capacité qu'a une poignée de laissés-pour-compte à empêcher une invasion extraterrestre. Si, bien sûr, celle-ci n'a pas déjà commencé... Deuxième volume de la saga The Expanse, le meilleur space-opera du moment.

 • Dans ce huitième volet de la série The Expanse, également devenue une série télévisée (disponible en France sur Amazon Prime Video), l'équipage du Rossinante mène une guerre souterraine contre un empire dictatorial quasi invulnérable qui détient James Holden prisonnier.

 • Depuis des générations, le système solaire était la grande frontière de l'humanité. Jusqu'à maintenant. Un objet non identifié est apparu dans l'orbite d'Uranus où il a construit une porte massive qui mène à un hyperespace désolé. Jim Holden et l'équipage du Rossinante font partie d'une vaste flotte de navires scientifiques et militaires chargés d'examiner le phénomène. Mais une intrigue complexe se trame dans leur dos, visant à l'élimination pure et simple de Holden. Les émissaires de la race humaine en sont à devoir décider si la porte est une opportunité ou une menace alors que le plus grand danger est celui qu'ils ont apporté avec eux. La Porte d'Abaddon est le troisième volet de la désormais célèbre série The Expanse, plus explosive que jamais.

 • Les portes se sont ouvertes, et les humains se ruent pour coloniser un millier de planètes. La première d'entre elles, Ilus, est baptisée dans le sang et la destruction. Des colons indépendants se dressent avec leurs faibles moyens contre la puissance écrasante d'un vaisseau appartenant à une compagnie gigantesque, et des scientifiques innocents périssent alors qu'ils voulaient seulement étudier un monde nouveau. James Holden et son équipage sont désignés pour rétablir la paix et le bon sens. Mais plus il se penche sur la question et plus Holden a le sentiment que cette mission était destinée à échouer. Et les murmures d'un homme mort lui rappellent que la grande civilisation galactique qui occupait jadis ce monde n'est plus...  et qu'elle a été détruite par quelque chose. Le quatrième volet de la série The Expanse.

 •   À 30 ans d'intervalle, deux enfants disparaissent dans des circonstances nébuleuses. Rien ne lie apparemment ces drames, sinon l'horreur qui les entoure et la douleur de leurs survivants... Par l'auteur de Bondrée, récompensé par le prix des lecteurs Quais du polar 2017.

 • En 1906, une épidémie de fièvre typhoïde se déclare dans une famille de l'État de New York . Chargé d'en découvrir la source, George A. Soper enquête. En examinant les antécédents de Mary Mallon, la nouvelle cuisinière, il découvre que sept des huit familles pour lesquelles elle a travaillé ont été frappées par la maladie.

  La voici désormais identifiée comme la première porteuse saine de la fièvre typhoïde. Elle se voit confinée pour trois années sur l'île North Brother. Finalement, en 1910, Mary Mallon est libre à condition de changer de métier. Elle reprend néanmoins du service sous divers pseudonymes. Démasquée, la voici de nouveau en quarantaine à compter de 1915, où elle restera confinée jusqu'à la fin de ses jours, en 1938.

  George A. Soper (1870-1948) était un éminent ingénieur et épidémiologiste américain, docteur de l'université Columbia. Il s'est notamment illustré en 1938, en identifiant Mary Wallon comme le premier humain porteur sain de la fièvre typhoïde. Il est l'auteur de Leçons d'une pandémie paru chez Allia.

 • Miles Morales : ondes de choc Nouv.

  Miles Morales jongle entre l'école et sa carrière de justicier en tant que Spider-Man. Quand un terrible tremblement de terre frappe la ville natale de sa mère, à Porto Rico, Miles s'implique dans une collecte de fonds pour aider l'île dévastée. Mais la disparition du père d'un camarade d'école semble liée à la grande corporation qui soutient la collecte de Miles. Tout cela a-t-il un rapport avec sa vie secrète de Spider-Man ? Marvel Comics et Scholastic ont conclu un partenariat pour produire une nouvelle gamme de Graphic Novels originaux orientés vers les jeunes lecteurs.
  Nous vous présentons avec ce titre, une histoire inédite en France du héros découvert par le grand public grâce au film d'animation Spider-Man : New Generation.

 • Histoire officielle de l'emergence des vampires Nouv.

  À la frontière entre l'Arizona et le Mexique, le corps sans vie d'une jeune femme est découvert. Emmené à la morgue la plus proche, il disparaît rapidement dans des circonstances mystérieuses. Pour Lauren Scott, jeune enquêtrice envoyée par le gouvernement afin d'aider la police locale, ce cas n'a rien d'une affaire de routine : elle remet en question sa vision de la médecine.
  Car bientôt, d'autres corps s'alignent sur les tables de la morgue de Nogales avant de s'évanouir dans la nature. Tous semblent avoir été vidés de leur sang et portent une marque de morsure dans le cou. Et si cette maladie apparaît d'abord aux États-Unis, c'est bientôt le monde entier qui se trouve submergé par une pandémie.
  Les gouvernements, les chercheurs, les législateurs, les religieux, tous tentent de faire face. Mais n'est-il pas déjà trop tard ?

 • Abécédaire buissonnier, ce livre propose une sorte de portrait ou plus exactement une mythographie qui donne à voir et à sentir le pouls de l'Afrique. Un très grand continent dont la puissance culturelle est en train de se déployer sous nos yeux. Hier minorées, voire moquées, la voix et l'importance du Continent dans les affaires planétaires sont aujourd'hui indéniables. L'Afrique est en passe d'imposer une griffe, un style, une manière d'être au monde et en relation avec le reste du monde.
  Dans ce dictionnaire tour à tour informatif, ludique, drôle, sérieux, Alain Mabanckou et Abdourahman Waberi entonnent un chant d'amour à l'Afrique, à ses habitants d'hier et d'aujourd'hui, à ses ressources exceptionnelles et à sa spectaculaire planétarisation.
   
   
  Finaliste du Man Booker International Prize, Prix Renaudot 2006 pour Mémoires de porc-épic, Alain Mabanckou est l'auteur de plusieurs romans à succès traduits dans le monde entier, dont Verre cassé, Black Bazar, Petit piment, Les Cigognes sont immortelles. On lui doit également des essais très remarqués (Lettre à Jimmy, Le Sanglot de l'homme noir, Le monde est mon langage). En 2016 il a été nommé professeur au Collège de France à la Chaire de création artistique. Depuis une quinzaine d'années il réside à Los Angeles où il est professeur titulaire de littérature d'expression française à l'université de Californie-Los Angeles (UCLA).
  Abdourahman A. Waberi est né en 1965 à Djibouti. Romancier, poète et essayiste, Grand Prix littéraire de l'Afrique noire 1996, ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome-Villa Médicis, il enseigne depuis 2012 les littératures d'expression française et la création littéraire à l'université George Washington (Washington DC) et collabore notamment au Monde. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages primés comme le roman panafricain Aux États-Unis d'Afrique (Lattès, 2006). Son oeuvre est traduite dans une douzaine de langues.

 • Falco Danté était un gringalet dans un monde en guerre. Pire, Falco était méprisé, mis à l'écart, à cause de son père qui fut un immense mage de bataille avant de sombrer dans une folie meurtrière. Mais à l'Académie de la guerre, Falco a bien changé : il est devenu plus puissant, il a gagné le respect de ses compagnons d'arme. Il ne lui reste plus qu'une épreuve pour devenir un mage de bataille à part entière : le rite d'Assay. S'il réussit, il aura le droit d'invoquer son dragon, son âme soeur dans la lutte contre les Possédés.
  Dans le camp adverse, son ennemi juré, le démon Marchio Dolor progresse sans relâche vers la victoire. L'Humanité ne s'est jamais trouvée aussi proche de l'extinction totale.
  Pour Falco et ses compagnons, l'heure de la bataille finale va bientôt sonner.

  Peter A. Flannery est issu de l'univers du jeu de rôles (il a notamment travaillé sur Chronopia). Son premier best-seller First and only, un thriller parapsychologique, a été adapté au cinéma par Magnus Wake. Écrivain à temps plein, Peter A. Flannery vit avec sa famille dans un petit village du sud de l'Écosse.

  Roman traduit de l'anglais (Ecosse) par Patrice Louinet
  Illustration de couverture : Alain Brion

empty